Operamakers verbindt groepen mensen door middel van zingen

Operamakers werkt onder meer met gezelschappen, festivals, scholen, kunstonderwijsinstellingen en bedrijven

Operamakers werkt in binnen- en buitenland

Over Operamakers

Operamakers is een van oorsprong Utrechtse instelling. Operamakers werkt nauw samen met uiteenlopende opdrachtgevers die sturend zijn in de onderwerpkeuze. De projecten leiden tot een nieuwe vorm van communicatie tussen musici en het publiek, en laten betekenisvolle verbintenissen tot stand komen tussen de toehoorders onderling.

Operamakers verwezenlijkt participatieprojecten voor een divers publiek, en ondersteunt daarbij de makers van het participatieambacht. Daarnaast werkt Operamakers aan theoretische onderbouwing en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van het participatieproject als vak. Operamakers vervult in Nederland een voortrekkersrol in het realiseren van participatieprojecten – resultaat van de ervaringen opgedaan met YO!Opera, waaruit in 2011 Operamakers is voortgekomen.

Onze opdrachtgevers